Interlocks For Semi Automatic Doors

DK02A Genel Web Seçim Düğmesi.jpg
DK02A
Double secured passenger elevator semi automatic door lock
YKDK02A Diagonal (2020).jpg
YKDK02A
Double secured elevator semi automatic swing door lock
DK05B Web Seçim Düğmesi.jpg
DK05
Double secured passenger elevator semi automatic door lock
DK06 Web Seçim Düğmesi.jpg
DK06
Double secured passenger elevator semi automatic door lock
DSC_5425.JPG
DTA01
Door closer