top of page
Çevre Politikası Görsel.jpg

ÇEVRE POLİTİKASI

DELTATEK ASANSÖR LTD. ŞTİ. SAN. TİC. olarak gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için tüm dünya faaliyet alanlarında “Sürdürülebilir Kalkınma” ilkelerini benimsemiştir.

Kuruluş değerlerimiz arasında yer alan insana, çevreye ve topluma saygılı olma ilkesi doğrultusunda;

  • Sorumluluk amaç ve hedefler ile çevre performansının izlenmesini tanımlayan bir Çevre Yönetim Sistemi’ni etkin uygulamak,

  • Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlar kullanarak sürekli iyileştirmek,

  • Faaliyetlerimizi ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve standart uyumlu olarak sürdürmek

  • Dünyada çevre ile ilgili gelişmeleri dikkat ile takip ederek bu konuda fikir oluşturmak

  • Bulunduğumuz bölge ve faaliyet gösterdiğimiz sektörde bu konuda örnek bir firma olmak

  • Çalışmalarımızın ve paydaşlarımızın çevre bilincini artırmak başlıca sorumluluklarımız arasındadır.

 

Bu kapsamda;

  • Küresel kaynakları korumak; enerji ve malzeme verimli kullanılmasını sağlamak,

  • Kirliliğin önlemek ve sıfır atık esaslarına dayalı politika izlemek

  • Faaliyetlerimizin ve ürünlerimizin tüm süreçlerde olumsuz çevresel etkilerini ortadan kaldırmayı hedeflenmektedir.

Bu ilkeler üretim pazarlama, satış ürün geliştirme yatırım süreçlerinde ve tedarikçi müşteri ve diğer iç / dış paydaşlarımızla ilişkilerimizde rehberimiz olacaktır.

bottom of page