top of page
İSG Politikası Görsel.jpg

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

            Firmamız, tüm faaliyetlerinin başlangıcında insanı en değerli varlık olarak kabul etmekte, daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak, oluşabilecek her türlü kayıpları ve zararları bertaraf etmek ve sürekli olarak iyileştirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimsemektedir.

Güvenli çalışmak, Deltatek & Lifsor Asansör bünyesinde çalışmanın ön koşuludur.

            İş Sağlığı ve Güvenliği, Deltatek & Lifsor Asansör için verilen hizmet kadar öncelikli konularından biridir. Hedefimiz; uygulanabilir, tutarlı ve tüm yasal mevzuatlara ve ilgili şartlara uygun, İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerini ortaya koyarak, kazasız bir iş ortamı oluşturmayı amaçlar.

            Tüm çalışanlarımız, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda bilinçlendirilmektedir. Alınan kararları uygulama hususunda tüm çalışanlar, kendilerinin ve birbirlerinin denetçisidir. Böylece bir güvenlik kültürü oluşturmak hedeflenmiştir.

            İş Sağlığı ve Güvenliği hakkındaki tüm çalışmalardan, önlemlerin alınmasından ve uyulmasından sadece çalışanlar değil, çalışma ortamında bulunan yöneticiler, ziyaretçiler dahil herkes sorumludur, bu bilinçle hareket edilmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili çalışmaları yürütmek amacıyla gerekli olan tüm ekiman ve teçhizatın temin edilmesi, bu çalışmaların eğitimlerle desteklenmesi firma yönetimi tarafından sağlanmaktadır.

Kaza sıklığını en aza indirmenin yolları araştırılmakta, işçiler işe alınırken sağlık muayenesinden geçirilerek, kendilerine uygun olan işlere yerleştirilmektedir.

Doğal afet ya da toplu olaylarda nasıl bir iş birliği sağlanması gerektiği konusunda tatbikat ve alıştırmalar sık periyodlar halinde gerçekleştirilmektedir.

Deltatek & Lifsor Asansör, İş Sağlığı ve Güvenliğini benimsemek konusundaki kararlılığını bu alandaki çalışmalarını yoğunlaştırarak sürdürmektedir.

Bu amaçla kurmuş olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği sistemi sürekli iyileştirilecek ve geliştirilecektir.

İş Sağlığı ve Güvenliği hepimizin ortak sorumluluğudur.

bottom of page